Social Survey Project

Best Way to Provide Your Own Social Survey...

Social Survey Project

Social Survey Project offers researchers to prepare and provide their own surveys. The survey engine is

  • Based on XML, XSD and XSLT technology. Each researcher can prepare his/her own questionnaire and gather the data.
  • Responsive behavior when clicking nav links perfect for a one page website
  • In the near future we will offer powerfull analytics and charts for gathered data

Now the specifications are available

Testing survey is available here.

XSD schema of XML Survey definition could be downloaded.

Available questionnaires

Dotazník pro výzkum hodnot, základních světonázorových otázek, volného času, sociálních ohrožení a zběhlosti v užívání informačních technologií 2020

Role náboženství a spirituality v sociální práci

Role náboženství a spirituality v sociální práci

Dotazník pro výzkum prestiže profese sociální práce u studentů vysokých škol

Dotazník pro výzkum dobrovolnictví u studentů vysokých škol

Jak MAS vytváří podmínky pro participaci mládeže na komunitním rozvoji?

Dotazník pro výzkum hodnot, základních světonázorových otázek, volného času, ekonomické situace a zběhlosti v užívání informačních technologií

Dotazník pro výzkum hodnot, základních světonázorových otázek, volného času, ekonomické situace a zběhlosti v užívání informačních technologií (kopie)

Dotazník pro výzkum hodnot, volného času a hudebních aktivit

Výzkum hodnot, volného času, abusu návykových látek, hudebních aktivit a jejich sociodemografických a subkulturních determinantů

Výzkum hodnot, volného času, abusu návykových látek, sociálních ohrožení a jejich sociodemografických faktorů

Dotazník pro výzkum hodnot, volného času a hudebních aktivit (kopie)

Pokusný

Testing questionnaire

Testovací dotazník

Socializační aspekty abúzu alkoholu v České republice

Socializační aspekty abúzu alkoholu v České republice

Destigmatizace psychických onemocnění u sociálních pracovníků 2023

Dotazník pro výzkum komunikace a jejích překážek ve virtuálním a reálném světě

Extenzivní pitevní techniky

Komparativní analýza případů vražd-sebevražd a rozšířených sebevražd, se zaměřením na rozdílnosti a analogie v autoptických nálezech pachatelů a obětí

Aktuální ekonomická a sociální situace domácností a hodnoty české populace v kontextu krize na Ukrajině

Rozšířené vraždy

Rozšířené sebevraždy

Ukázkový dotazník

Contact us

Social Survey Project is currently developed and provided by ITTS company.

itts@itts.cz