Destigmatizace psychických onemocnění u sociálních pracovníků 2023

© 2023 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření a informace k souhlasu respondenta

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum (de)stigmatizace duševních onemocnění v České republice.
Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku dobrovolně souhlasíte s účastí na výzkumu a rozumíte výzkumnému záměru. Dříve, než budete dotazník vyplňovat, informujte o jeho vyplnění svého rodiče nebo zákonného zástupce a požádejte o souhlas. Prosíme Vás o pravdivé odpovědi, pomohou mimo jiné formulovat doporučení pro zkvalitnění politik.
Data, která nám poskytnete, jsou plně anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala. Získaná data nikdy nebudeme prezentovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. O souhlas s jeho vyplněním prosím požádajte svého zákonného zástupce. V případě jakýchkoliv pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu.

Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo obavy a stížnosti spojené s touto studií můžete psát realizátorovi výzkumu, který je vedoucím výzkumné skupiny. Můžete napsat na adresu: ivana.olecka@upol.cz.

Instrukce k vyplnění

Formulář obsahuje celkem otázek. Do volných odpovědí je možné napsat pouze 100 znaků. Doporučujeme dbát na jednotný styl zápisu volných odpovědí.

Období, v němž je možné dotazník vyplňovat

-

Aktuální sdělení

Dotazník lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské sociální práce

Univerzitní 22, 771 47 Olomouc

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D.

ivana.olecka@upol.cz

Autoři dotazníku

Adéla Kouřilová, , Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a vyplnění Dotazníku.

Dotazník RIBS

Otázka:

1. Žijete v současné době nebo jste někdy v minulosti žil/a spolu s někým, kdo má/měl psychické onemocnění?

Otázka:

2. Pracujete nyní nebo jste někdy v minulosti pracoval/a spolu s člověkem s psychickým onemocněním?

Otázka:

3. Máte nyní nebo jste někdy v minulosti měl/a souseda/ku s psychickým onemocněním?

Otázka:

4. Máte v současné době nebo jste někdy v minulosti měl/a blízkého kamaráda/kamarádku s psychickým onemocněním?

Otázka:

5. Do budoucna by mi nevadilo žít společně s někým, kdo má psychické onemocnění.

Otázka:

6. Do budoucna by mi nevadilo pracovat společně s někým, kdo má psychické onemocnění.

Otázka:

7. Do budoucna by mi nevadilo bydlet v sousedství někoho, kdo má psychické onemocnění.

Otázka:

8. Do budoucna by mi nevadilo přátelit se s někým, u koho se objevilo psychické onemocnění.

Otázka:

9. Umím si představit práci po boku osoby s poruchou myšlení (např. mentální retardace, demence).

Otázka:

10. Umím si představit práci po boku osoby s poruchou nálad (např. deprese, mánie).

Otázka:

11. Umím si představit práci po boku osoby s mírnou poruchou osobnosti (tzv. afektování a úzkostní – OCD, HPO, antisociální porucha, úzkosti, závislost).

Otázka:

12. Umím si představit práci po boku osoby s vážnější poruchou osobnosti (např. paranoidní porucha, schizoidní poruchy).

Otázka:

13. Umím si představit práci po boku osoby s poruchou chování (např. poruchy příjmu potravy).

Otázka:

14. Kolik je vám let?

Věk uvádějte jako celé číslo. Maximální věk je 120 let.

Otázka:

15. Pohlaví

Otázka:

16. Pracujete jako

Otázka:

17. Kraj, ve kterém žijete?

Otázka:

18. V pomáhající profesi pracujete (počítejte prosím všechny zaměstnavatele)

Otázka:

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

0 %
Nezodpovězené povinné otázky: