Dotazník pro výzkum hodnot, základních světonázorových otázek, volného času, ekonomické situace a zběhlosti v užívání informačních technologií

© 2018 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum prožívání volného času v širším kontextu. Budeme zkoumat rovněž Vaše postoje k vybraným světonázorovým otázkám, hodnotám a také Vaši zběhlost v oblasti ekonomické a finanční. Úplně na závěr se Vás dovolíme zeptat na základní informace o Vaší osobě. Celý dotazník však začneme otázkami o Vašich zkušenostech s používáním informačních technologií.
Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 40 minut. Vámi poskytnutá data jsou zcela anonymní. Nikdy je nebudeme vyhodnocovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu.
Za vyplnění dotazníku Vám velmi děkujeme a můžeme se Vám zaručit, že Vaše úsilí nepřijde nazmar. Bude sloužit k hlubší reflexi prožívání volného času a ke sledování jeho proměn.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje 75 otázek. V naprosté většině otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, můžete zaškrtnout více políček. Prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání Vašich aktivit ve volném čase. V nabídce činností je více než 350 položek. Jejich výběr můžete omezit filtrem (stačí zadat část slova, které hledáte). V případě, že nenajdete Vaši aktivitu v nabízeném seznamu, použijte prosím položku "jiná aktivita". V tomto případě budete požádáni o její popis na zvláštním řádku.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Dotazníky lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge. Od neděle 9. 12. 2018 je možné dotazníky vyplňovat rovněž v prohlížeči Internet Explorer verze 8.

Pro výzkumníky byla zpřístupněna otevřená verze dotazníku pro přepis z papírové verze. Užívejte jí v souladu s instrukcemi.

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské výchovy

Univerzitní 22, 771 47 Olomouc

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

+420 739 249 028, jiri.pospisil@upol.cz

Autoři dotazníku

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, jiri.pospisil@upol.cz

Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, helena.pospisilova@upol.cz

PhDr. Ing. Ludmila Trochtová, Univerzita Palackého v Olomouci, ludmila.trochtova@upol.cz

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA, Univerzita Palackého v Olomouci, nadezda.spatenkova@upol.cz

Bc. Hana Kokosińska, Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu.

Identifikace výzkumníka

Údaj nezbytný pro určení zodpovědnosti za získaná data.

Otázka:

1. Kód výzkumníka (osobní číslo)

1.1. Prosím uveďte osobní číslo výzkumníka

Osobní číslo je kód, který Vám byl přidělen, nebo Vaše studijní číslo, pokud jste student/studentka. Informace slouží k rozlišení původců dat.

0 %

Zběhlost v užívání informačních a komunikačních technologií

Otázka:

2. Jste zvyklý/á používat pravidelně počítač?

Otázka:

3. Jaký máte přístup k počítači?

Otázka:

4. Máte doma připojení k internetu?

Otázka:

5. Využíváte počítač k prohlížení internetu?

Otázka:

6. Používáte chytrý mobilní telefon?

Otázka:

7. Používáte tablet?

Otázka:

8. Používáte internetové bankovnictví?

Otázka:

9. Používáte pravidelně email?

Otázka:

10. Máte a používáte účet na některé sociální síti (Facebook, Twitter, LinkedIn apod.)?

Otázka:

11. Používáte internet k vyhledávání informací, které slouží k Vašemu dalšímu osobnímu či profesnímu vzdělávání?

14 %

Prožívání volného času

Otázka:

12. Váš volný čas

Vyberte všechny Vaše volnočasové aktivity

Můžete zadat neomezené množství aktivit, řádky budou přibývat. K vybraným aktivitám prosím připojte informace jak často se jim věnujete a kolik času jim obvykle věnujete. K zadání aktivity dojde tím, že vyberete všechny čtyři její části. Napište prosím VŠECHNY aktivity, kterými vyplňujete Váš volný čas v PRŮBĚHU CELÉHO ROKU. Nezapomeňte ani na aktivity sezónní (např. lyžování, turistika apod.). U sezónních aktivit uvádějte, jak často je děláte v jejich sezóně.

12.1. Vaše volnočasové aktivity

12.2. Jak často se aktivitě věnujete?
12.3. Kolik času se aktivitě průměrně věnujete?
U aktivit vykonávaných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.
12.4. Jedná se o organizovanou aktivitu?
Vyberte z nabídky, zda je aktivita někým formálně organizována.

Otázka:

13. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve všední den?

Otázka:

14. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve dnech víkendu (sobota, neděle)?

Údaj se uvádí za jeden den víkendu. Tedy kolik volného času máte v obvykle zvlášť v sobotu a kolik obvykle zvlášť v neděli. Ne za oba dny dohromady. Pokud se dny výrazně liší, uvádějte průměr za oba dny.

29 %

Preference hodnot

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k hodnotám. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.

Otázka:

15. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným hodnotám

15.1. Hodnota blaho národa

15.2. Hodnota citlivost

15.3. Hodnota autorita

15.4. Hodnota kamarádství, přátelství

15.5. Hodnota čestnost a pravdivost

15.6. Hodnota ctižádostivost

15.7. Hodnota zralá láska (ne pouze zamilovanost)

15.8. Hodnota dodržování závazků

15.9. Hodnota vlivnost

15.10. Hodnota mír ve světě

15.11. Hodnota nesmiřitelnost s nedostatky (svými nebo/i druhých)

15.12. Hodnota sociální moc (vůdcovství, ovládání, ovlivňování)

15.13. Hodnota moudrost

15.14. Hodnota nezávislost

15.15. Hodnota inteligence

15.16. Hodnota péče o milované osoby

15.17. Hodnota odpovědnost

15.18. Hodnota zábava, užívání života, nestřídmost

15.19. Hodnota pocit osobní jistoty

15.20. Hodnota odvaha zastávat své názory

15.21. Hodnota odvaha, vyhledávání dobrodružství

15.22. Hodnota potěšení, život plný radosti

15.23. Hodnota optimismus

15.24. Hodnota zvídavost

15.25. Hodnota prospěšný život

15.26. Hodnota pevná vůle

15.27. Hodnota tvořivost

15.28. Hodnota rovnost příležitostí

15.29. Hodnota pochopit odlišné stanovisko

15.30. Hodnota citová a duchovní intimnost

15.31. Hodnota sebeúcta

15.32. Hodnota přesnost, řád v činnosti

15.33. Hodnota ochrana životního prostředí

15.34. Hodnota společenské uznání

15.35. Hodnota racionálnost, schopnost logicky myslet

15.36. Hodnota sociální spravedlnost, rovnost

15.37. Hodnota svět krásy - příroda, umění

15.38. Hodnota sebeovládání

15.39. Hodnota ochota

15.40. Hodnota svoboda

15.41. Hodnota trpělivost

15.42. Hodnota (mít, znát) smysl života

15.43. Hodnota štěstí

15.44. Hodnota úspěšnost v jednání

15.45. Hodnota úcta k tradicím

15.46. Hodnota věčný život (život po smrti)

15.47. Hodnota víra

15.48. Hodnota duchovnost

15.49. Hodnota vnitřní harmonie, soulad

15.50. Hodnota vychovanost, dobré způsoby

15.51. Hodnota odpoutání od světských zájmů

15.52. Hodnota vzrušující život

15.53. Hodnota vysoké nároky, požadavky vůči životu

15.54. Hodnota pokora, podřízení se životním okolnostem, mírnost

15.55. Hodnota život v dostatku

15.56. Hodnota vzdělanost

15.57. Hodnota poslušnost

15.58. Hodnota morální čistota

15.59. Hodnota úcta k rodičům a starším lidem

15.60. Hodnota národní bezpečnost

15.61. Hodnota bezpečnost rodiny

15.62. Hodnota sociální pořádek

15.63. Hodnota opětování služeb

15.64. Hodnota pocit sounáležitost

15.65. Hodnota zdraví

15.66. Hodnota oddanost

43 %

Světový názor respondenta

Otázka:

16. Které z uvedených tvrzení nejlépe vystihuje Váš názor?

Otázka:

17. V oblasti sociální politiky státu je Vám nejbližší postoj

Otázka:

18. V oblasti osobní víry v boha se považujete za

Otázka:

19. V oblasti náboženského přesvědčení Vás nejlépe vystihuje věta

Pokud vyberete možnost, že jste členem konkrétní náboženské církve či společnosti, budete vyzváni k vyplnění jejího názvu. Název je v tomto případě povinný a bez něj nepůjde v dotazníku pokračovat.

Otázka:

20. Pokud se považujete za nábožensky aktivního člověka, které konkrétní náboženství vyznáváte?

Pokud vyberete jiné náboženství, budete vyzváni k vyplnění názvu. Název náboženství je v tomto případě povinný a bez něj nepůjde v dotazníku pokračovat.

57 %

Ekonomická situace a znalosti v oblasti financí

Otázky z oblasti finanční a ekonomické se mohou vztahovat rovněž na Vaši domácnost. V případě otázek směřovaných na Vaši domácnost se prosím pokuste odpovědět tak, jak situaci vnímá většina členů domácnosti.

Otázka:

21. Považujete se za člověka, který rozumí financím?

Otázka:

22. Jste (jako domácnost) spokojeni se svou finanční situací?

Otázka:

23. Kolik členů má Vaše domácnost?

Otázka:

24. Kolik je ve Vaší domácnosti nezaopatřených dětí?

Otázka:

25. Máte přehled o svých měsíčních příjmech (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.)

Otázka:

26. Máte přehled o měsíčních příjmech (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.) ostatních členů domácnosti?

Otázka:

27. Sdělujete výši svých příjmů (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.) ostatním vydělávajícím členům domácnosti?

Otázka:

28. Funguje Vaše domácnost jako tzv. „mama hotel“ (tzn. v domácnosti žijí i zaopatření členové, kteří by mohli být ekonomicky soběstačnou jednotkou, ale z různých důvodů doposud domácnost neopustili)?

Otázka:

29. Tvoříte si ve Vaší domácnosti rozpočet a finanční plán na delší období do budoucna?

Otázka:

30. Dodržuje Vaše domácnost vytvořený rozpočet a finanční plán na delší období do budoucna?

Otázka:

31. Odkládáte si měsíčně nějakou částku pro případ mimořádného výdaje

Otázka:

32. Čerpáte sociální dávky?

Otázka:

33. V případě nedostatku finančních prostředků

Vyberte pouze tu možnost, kterou byste zvolili jako první řešení.

Otázka:

34. Je někdo z členů společné domácnosti nezaměstnaný?

Nejedná se o přechodnou nezaměstnanost, např. při přechodu z jednoho do druhého zaměstnání apod. V těchto případech můžete odpovědět ne.

Otázka:

35. Byl by pro Vás problém, kdyby se Vám nečekaně pokazil důležitý spotřebič (např. lednička, pračka)?

Otázka:

36. V případě, že si spoříte, uveďte prosím jak?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

37. Máte sjednáno životní pojištění?

Otázka:

38. Máte hypotéku? Do jaké míry zatěžuje rozpočet Vaší domácnosti?

Otázka:

39. Máte jinou půjčku? Jakou měrou zatěžuje rozpočet Vaší domácnosti?

Otázka:

40. Na co byste si byli ochotni vzít půjčku?

Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou.

Otázka:

41. Jak často můžete jet na minimálně týdenní rodinnou dovolenou v pro Vás přijatelných podmínkách?

Otázka:

42. Do jaké míry ovlivní návštěva kina nebo divadla (cca 150 - 250 Kč na osobu) celé Vaší rodiny Váš rodinný rozpočet?

Otázka:

43. Nová pračka stojí 10 000 Kč. Prodejce nabízí slevu 10 %. Kolik činí sleva?

Otázka:

44. Co znamená pojem disponibilní zůstatek?

Otázka:

45. Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

Otázka:

46. Jaký je rozdíl mezi úrokem a úvěrem?

Otázka:

47. Co znamená inflace?

Otázka:

48. Kontokorent je

Otázka:

49. Kdy využíváte kontokorentu?

Otázka:

50. Co znamená zkratka RPSN?

Otázka:

51. Víte, kolik platíte měsíčně za vedení bankovního účtu?

Otázka:

52. Jak byste postupovali v případě ztráty karty?

Otázka:

53. Jak uchováváte PIN ke kartě?

Otázka:

54. Čtete pozorně smlouvy? Rozumíte všemu, než je podepíšete?

Prosíme zvažte pečlivě odpověď. Jestliže smlouvy nečtete nebo je zběžně přehlédnete, nebojte se takto odpovědět.

Otázka:

55. Platíte své účty včas?

Otázka:

56. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě poloviny příjmů?

Otázka:

57. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě všech příjmů?

Otázka:

58. Celkovou ekonomickou situaci Vaší domácnosti hodnotíte jako

71 %

Základní údaje o respondentovi / respondentce

Otázka:

59. Věk respondenta

Věk uvádějte jako celé číslo. Minimální věk respondenta je 15 let a maximální 120 let.

Otázka:

60. Pohlaví

Otázka:

61. Kraj, ve kterém žijete?

Otázka:

62. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) odkud pocházíte?

Otázka:

63. V současné době jsem

Otázka:

64. Jaká je vaše rodinná situace

Otázka:

65. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání

Otázka:

66. Jaké je nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vašeho otce?

Otázka:

67. Jaké je nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vaší matky?

Otázka:

68. Jaké je nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vaší partnerky / Vašeho partnera?

Otázka:

69. Jaké je zaměření Vaší práce nebo studia?

Otázka:

70. Jaká je Vaše situace v oblasti bydlení? Jak bydlíte?

Otázka:

71. Jaká je Vaše sourozenecká konstelace (jaké máte sourozence)?

71.1. Jaké je Vaše postavení mezi sourozenci?

71.2. Jaké máte sourozence?

Otázka:

72. Máte vlastní/adoptované děti?

Otázka:

73. Kdo je pro vás nejbližší osobou, důvěrníkem? Vyberte jednu osobu.

Otázka:

74. Prosím uvažte, zda se Vás osobně nebo osoby ve Vaší domácnosti týká některé z následujících sociálních ohrožení

Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou odpověď. Prosíme Vás o pravdivou odpověď, vaše anonymita je zaručena.

Otázka:

75. Prosím uvažte, zda se Vás osobně nebo osoby ve Vaší domácnosti týká některé z následujících zdravotně-sociálních ohrožení

Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou odpověď. Prosíme Vás o pravdivou odpověď, vaše anonymita je zaručena.

86 %